Nautische Lokale Zaken

Munitiestort in de Noordzee

Roger Vleugels deed een interessante oproep op Twitter:

IN 2013 besteedde EOS wetenschap aandacht aan dit probleem: 'Bommenkerkhof onder Noordzee groter en giftiger dan gedacht'.

Ter hoogte van Knokke en in de Oosterschelde liggen twee van de grootste munitiestorten van de Noordzee. Het is er verboden te vissen of het anker uit te werpen, want er liggen grote hoeveelheden granaten, deels geladen met gifgas, op en in de bodem.

Ook Nederland heeft zijn militaire vuilnisbelten op zee.
Rijkswaterstaat startte vorig jaar een procedure op om de scheepvaartroutes in de Noordzee verder van munitiestort te leggen. Het gaat om twee grote munitiestorten, zo’n dertig à veertig kilometer uit de kust bij Hoek van Holland en bij IJmuiden. De maatregel kwam er omdat onderzoek heeft aangetoond dat de munitie op de zeebodem veel meer opeengehoopt ligt dan eerst werd gedacht.

Het grootste Nederlandse munitiestort ligt echter veel dichter bij de kust, in het Gat van Zierikzee – een onderdeel van de Roompotgeul in de Oosterschelde. Hier, op vijftig meter diepte en slechts vijfhonderd meter van de kust, ligt naar schatting dertigduizend ton munitie uit Wereldoorlog II te roesten. Voor het grootste gedeelte gaat het om metalen omhulsels, maar negenduizend ton zou bestaan uit kruit en springstof (TNT). Van TNT is bekend dat het gentoxisch is – het verandert het DNA van vissen die ermee in contact komen. Bovendien bevat het kruit ook witte fosfor, een uitermate giftig goedje waarvan ook de afbraakproducten het milieu schaden.

Terwijl de Belgische Paardenmarkt wordt afgeschermd door een sliblaag, ligt de munitie in de Oosterschelde ‘bloot’: het risico op verontreiniging van het zeemilieu is er dan ook veel groter. De uiteindelijke milieu-impact van de vrijgekomen toxische stoffen hangt af van de snelheid waarmee de metalen omhulsels doorroesten en uiteenvallen.

De verwachting is dat dit niet snel zal gebeuren, en veel belangrijker, zeker niet op hetzelfde moment. Als de vrijgave van toxische stoffen plaatsvindt over een periode langer dan dertig jaar, zo staat in een rapport van Rijkswaterstaat uit 2001, zullen de risico’s op overschrijding van de milieunormen eerder klein zijn.

Op de bodem van de Waddenzee bevindt zich tussen Ameland en Schiermonnikoog een munitiestortplaats waar na de Tweede Wereldoorlog 500 ton Duitse scherpe granaten gedumpt zijn. De munitie is afkomstig uit de Duitse bunkers op Schiermonnikoog. De granaten roesten onder invloed van het zoute zeewater langzaam door, waardoor de giftige stoffen op termijn vrij zullen komen maar onduidelijk is wanneer.

Nieuws
Er lekt mosterdgas uit een munitiestort in de Noordzee, voor de Vlaamse kust. Duikers vonden tijdens routinecontroles gifsporen op twee onderzoekslocaties in de buurt van Knokke. Dat zegt de verantwoordelijke minister Philippe De Backer, nadat parlementaire vragen waren gesteld over de stand van zaken rondom de stort. Volgens De Backer is niet bekend welk impact de lek zou kunnen hebben op het milieu, schrijft De Morgen. De volksgezondheid zou niet in het geding zijn, daarvoor is de gevonden concentratie te laag.

Tijd om hier onderzoek naar te doen. Wil je meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. kan zich